Aktuality

Pá, 21. června 2024 | UPOZORNĚNÍ 

  Přihlášení dětí na prázdninový provoz je závazné. Každá nepřítomnost musí být řádně odhlášena.

Čt, 31. srpna 2023 | UPOZORNĚNÍ 

Od 1.9.2022 jsou všechny děti standardně zařazeny do kategorie celoden ( přesnídávka,oběd,svačina ). Kdo má zájem o kategorii poloden ( tj. bez odpolední svačiny na celý měsíc ), musí neprodleně tuto skutečnost oznámit ...