Nadační fond

Nadační fond při Mateřské škole Seifertova byl založen v roce 1999 a slouží ve prospěch všech dětí. Jeho účelem je podpora rozvoje vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit školy, modernizace výchovně-vzdělávacího procesu, dotace školy v oblasti materiální, podpora aktivit souvisejících s ochrannou životního prostředí. Příspěvek do NF na školní rok 2023/24  činí 800 Kč na dítě.

Nadační fond přispívá na:

  • Akci "Pochod broučků"
  • Mikulášské balíčky
  • Hračky pod vánoční stromeček
  • Nákup didaktických a interaktivních pomůcek
  • Oslavy Dne dětí
  • Školní výlet
  • Kulturní a sportovní akce
  • Vybavení školní zahrady ekologickými prvky
  • Rozloučení se školáky

 

Správní rada Nadačního fondu při MŠ Seifertova:

Předseda:  Martina Valchářová

Pokladník:  Ivana Topičová

Člen:  Petra Poláchová , Pavla Maďarová                                                                                   

IČO: 45211281

Č.Ú.: 115-8315160267/0100

 

Sponzoři

Soukromá osoba Třída Motýlků, Veverek 5 000,- Kč  
PWO Czech Republic a.s.   5 000,- Kč  
BLS dopravní stavby s.r.o.   5 000,- Kč  
Koželužna KUMO s.r.o.      

 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni finančně i materiálně podpořit naši  mateřskou školu. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme.

Za finanční prostředky byly zakoupeny  „dřevěné hudební nástroje“ k rozvoji hudebních dovedností a sluchového vnímání dětí, velká molitanová stavebnice „Hrad“, která má velké využtí při konstruktivních a tvořivých hrách, interaktivní hračky a pomůcky.