Registrační čísla přijatých dětí

Seznam přijatých děti do MŠ Seifertova na školní rok 2024/2025
 
 
V seznamu nejsou uvedena jména dětí, ale děti jsou vedeny pod
registračními čísly. Pro tyto účely Vám bylo přiděleno registrační
číslo dítěte. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
 
 Rozhodnutí o nepřijetí a zpětvzetí bude předáváno osobně,
každé úterý od 11.06. do konce června, od 12.30 do 15.00
v ředitelně MŠ.
 Rozhodnutí o přijetí pouze na vyžádání. 
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat                                     v úterý 11.06  v 15.00 hod. na třídě „Sluníček “ !!!