Registrační čísla přijatých dětí

Seznam přijatých děti do MŠ Seifertova na školní rok 2023/2024
 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20,
21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 61,
62, 66, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 81, 83, 89, 90,
91, 92, 93.
 
V seznamu nejsou uvedena jména dětí, ale děti jsou vedeny pod
registračními čísly. Pro tyto účely Vám bylo přiděleno registrační
číslo dítěte. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
 
 Rozhodnutí o nepřijetí a zpětvzetí bude předáváno osobně,
každé úterý od 6.6.2023 do konce června, od 12.30 do 15.00
v ředitelně MŠ.
 Rozhodnutí o přijetí pouze na vyžádání.
 
Termín informativní schůzky pro rodiče přijatých dětí bude v
úterý 20. 06. 2023 v 15.00 hod. třída „Sluníček “ !!!