Režim dne

Denní  režim 

  

06. 00 - 06. 30 Ranní scházení na určené třídě
06. 30 - 09. 00 Scházení dětí, hry a výběr činností dle přání dětí, individuální péče, dodržování pitného režimu.
08.00 - 09. 00  Podávání svačinky podle potřeb a příchodu dětí, dodržování hygieny.
09. 00 - 09. 30 Programově řízené činnosti. 
09. 30 - 09. 50 Hygiena, odchod do šatny, příprava na vycházku.
09. 50 - 11. 30  Pobyt venku, hygiena.
11. 30 - 12. 00 Příprava k obědu, oběd, hygiena.
12. 00 - 13. 30  Odpočinek, spánek, relaxace, náhradní  klidové činnosti pro nespavé děti.
13. 30 - 14. 00 Úklid lůžkovin, příprava na svačinku.
14. 00 - 16. 00 Svačinka, zájmové činnosti, vzdělávací a individuální činnosti, didakticky cílené hry, sezónní pobyt na zahradě.
16. 00 - 16. 30 Odpolední rozcházení na určené třídě