Personální obsazení

Třída MOTÝLKŮ

Pernická Zdenka - učitelka
Bc .Mlčáková Veronika - učitelka

Dianová Marcela - asist. pedagoga

 

Třída BERUŠEK

Topičová Ivana - učitelka
Bc. Poláchová Petra - učitelka 

                                                                                         

Třída PEJSKŮ

Šmejkalová Irena - učitelka
Bajanová Jana - učitelka
                                                                                                                                  Kulajtová Martina - asist.pedagoga

 

Třída VEVEREK

Vetrová Radka - zást. ŘMŠ, učitelka
Bc. Valčíková Michaela - učitelka

Burdová Helena - asist.pedagoga                                                                                    

 

Třída KOŤÁTEK

Labudková Zdenka - učitelka                                                                                Smilková Anna - učitelka                                                                                             

Cimbalníková Věra - asist. pedagoga

 

Třída BROUČKŮ – Log.

Bc. Hudečková Jarmila - spec. ped., logoped                                              Valchářová  Martina - učitelka

Děrkasová Jarmila - řed. MŠ, spec.ped.

 

Třída SLUNÍČEK – Log.

Maďarová Pavla - spec. ped., logoped
Mgr. Blažková Tereza - spec.ped., logoped

Burdová Helena - asist. pedagoga

Stravování

Podzemná Šárka - ved. ŠJ, ekonom
Hradilová Andrea - ved. kuchařka
Kubešová Anna - kuchařka
Pečenková Helena - kuchařka

 

Úklid a provoz

Kováčová Gabriela - úklid
Sotolářová Marcela - úklid                                                                                                    Děrkas Zdeněk – údržba