Personální obsazení

Třída MOTÝLKŮ

Pernická Zdenka - učitelka
Bc .Mlčáková Veronika - učitelka

Kulišťaková Jana - asist. pedagoga

Třída BERUŠEK

Topičová Ivana - učitelka
Bc. Poláchová Petra - učitelka 

Dianová Marcela - asist. pedagoga                                                                                         

Třída PEJSKŮ

Šmejkalová Irena - učitelka
Bajanová Jana - učitelka
Burdová Helena - asist.pedagoga

 

Třída VEVEREK

Vetrová Radka - zást. ŘMŠ, učitelka
Bc. Valčíková Michaela - učitelka

Bc. Víchová Soňa - asist.pedagoga                                                                                    

Třída KOŤÁTEK

Vetyšková Alena - učitelka
Labudková Zdenka - učitelka                                                                                               Smilková Anna - učitelka                                                                                             

 

Třída BROUČKŮ – Log.

Bc. Hudečková Jarmila - spec. ped., logoped
Mgr. Blažková Tereza - spec. ped., logoped

 

Třída SLUNÍČEK – Log.

Maďarová Pavla - spec. ped., logoped
Dohnalová Martina - učitelka, asist. pedagoga
Děrkasová Jarmila - řed. MŠ, spec. ped.

 

Stravování

Podzemná Šárka - ved. ŠJ, ekonom
Hradilová Andrea - ved. kuchařka
Kubešová Anna - kuchařka
Sotolářová Marcela - kuchařka

 

Úklid a provoz

Kováčová Gabriela - úklid
Malučká Lenka - úklid
Děrkas Zdeněk – údržba