Úhrada školného a strávného

Stravné

 • strávníci do 6 let 38 Kč / celkem za měsíc 836 Kč
  (přesnídávka - 9 Kč, oběd - 17 Kč, svačina - 8 Kč, pitný režim - 4 Kč) 
 • strávníci 7-10 let 41 Kč / celkem za měsíc 902 
  (přesnídávka- 9 Kč, oběd - 20 Kč, svačina - 8 Kč, pitný režim 4 Kč )             

Při celoměsíčním neodebírání odpolední svačiny se poplatek snižuje        o 8 Kč  na 1 den činí

 • strávníci do 6 let 30 Kč / celkem za měsíc 660 Kč
 • strávníci 7-10 let 33 Kč / celkem za měsíc 726 Kč

Školné

 • na jedno dítě 400
 • úplatu neplatí předškoláci – jsou osvobozeni automaticky dle data narození
 • úplatu neplatí děti s odloženou povinnou školní docházkou – jsou osvobozeni automaticky dle data narození

 

Způsob a termín platby

 • Úhrada za stravné i úplatu (jednou částkou) se provádí bezhotovostně souhlasem k inkasu na účet školy (všechny banky). Platby za kalendářní měsíc jsou splatné do 20. dne příslušného měsíce, nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.
 • Při zadávání souhlasu s inkasem přes internet (nebo i na pobočce) se zadává číslo účtu
  19 – 69 92 51 02 37 / 0100, bez udání variabilního symbolu, stravné 12 měsíců, periodicita 01 – měsíčně, limit bez omezení (nebo 2 000 Kč na 1 dítě)
 • V případě, že platba přes inkaso nebude provedena, je potřeba částku jednorázově poslat na účet 19 – 69 92 51 02 37 / 0100 (do poznámky uveďte jméno dítěte pro identifikaci platby)