Informace o zápisu

ZÁPIS do MŠ Seifertova na školní rok 2022/23

Kdy: Ve čtvrtek 12. 05.2022, od 8.00 hod – 15.00 hod
Kde: v ředitelně MŠ

Podání žádosti
Formuláře – „Žádost“ najdete na webových stránkách www.msseifertova.cz. nebo si ji můžete vyzvednout v ředitelně MŠ (každé úterý v době od 12.00 – 15.00 hod.). Vyplněná žádost o přijetí do MŠ musí být potvrzena dětským lékařem. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

 

Možnosti doručení:

 • Osobně v den zápisu 12.05.2022

 • U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami si sjednejte schůzku u paní ředitelky, před zápisem, nejlépe v úřední den (úterý 12.00 – 15.00 hod.) pro předání potřebné dokumentace.

 • Do datové schránky školy (s6ibxsz) v době od 02.05. – 16.05.2022

 • Poštou na adresu: Mateřská škola, Seifertova 160, Valašské Meziříčí 757 01

 • Do poštovní schránky školy (schránka je umístěna u bočního vstupu do areálu školy.

 

Povinné dokumenty:

 • Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023,

potvrzená lékařem

 • Rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu ve Valašském Meziříčí (OP)

 

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ

 • Každá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem.

Registrační číslo bude zákonným zástupcům oznámeno osobně nebo SMS.

 • Povinné předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 mají děti narozené do 31.8.2017

 • Pokud máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami – objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou MŠ.

 • Zápis do logopedických tříd pro děti s výraznějšími řečovými obtížemi se projednává individuálně s paní ředitelkou na základě doporučení SPC pro vady řeči.

 • Potřebné dokumenty jsou dostupné na webových stránkách

 

V úterý 31. 05. 2022 bude na webových stránkách www.msseifertova.cz vyvěšen seznam čísel (registrační čísla) dětí, přijatých do MŠ.

 

Děrkasová Jarmila – ředitelka MŠ
Tel.: 739 077 448 
E-mail: derkasova@msseifertova.cz
www.msseifertova.cz