Informace o zápisu

ZÁPIS DO MŠ - bezkontaktní

S ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva se letošní zápis do Mateřské školy Seifertova 160, Valašské Meziříčí pro školní rok 2021/2022 uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v době od: 11. 5. - 16. 5. 2021

Podání žádosti

Vyplněná žádost o přijetí musí být potvrzena dětským lékařem. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Žádost je ke stažení zde

 

Možnosti doručení:

 • Do datové schránky školy (s6ibxsz).

 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!).

 • Poštou na adresu: MŠ Seifertova 160, Valašské Meziříčí 757 01

 • Podáním do poštovní schránky MŠ (schránka je umístěna na budově vedle vstupu do ředitelny).

 • Osobní předání jen vyjímečně (u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami), sjednat si termín pro předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

Povinné dokumenty:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 potvrzená lékařem

 • Kopie rodného listu

 

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ

 • Každá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem.
  Registrační číslo bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem, který uvedou v žádosti nebo SMS zprávou.

 • Povinné předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 mají děti narozené do 31.8.2016

 • Pokud máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami – objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou MŠ.

 • Zápis do logopedických tříd pro děti s výraznějšími řečovými obtížemi se projednává individuálně s paní ředitelkou na základě doporučení SPC pro vady řeči.

 • Potřebné dokumenty jsou dostupné na webových stránkách

 

V pátek 4. 06. 2021 bude na webových stránkách www.msseifertova.cz vyvěšen seznam čísel (registrační čísla) dětí, přijatých do MŠ.

 

Děrkasová Jarmila – ředitelka MŠ
Tel.: 739 077 448
 
E-mail: derkasova@msseifertova.cz
www.msseifertova.cz