UPOZORNĚNÍ

Milí rodiče,

i nadále platí zákaz vydávání obědů do jídlonosiče. Novinkou je odhlášení obědu v pondělí do 7.30 hod. na ten samý den.

Proto Vás prosíme o důsledné odhlašování.

V krajních případech se obědy budou vydávat do jednorázových obalů po dohodě s vedoucí ŠJ.

 

 

Od 1.9.2020 jsou všechny děti v kategorii 1 (celodenní stravné), každou změnu je nutné první den nástupu nahlásit.