Logopedie

Proč začít docházet s dítětem na logopedii ?

 • Dítě bez problémů zvládne nástup do základní školy (hlavním důvodem odkladů školní docházky je špatná výslovnost dětí)
 • Ve škole nebude mít Vaše dítě problémy s cizími jazyky, protože svůj mateřský jazyk již bude plně ovládat

Co mohou udělat rodiče pro své dítě již nyní ?

 • S docházkou dítěte do logopedie není nejvhodnější čekat až na "pětiletou prohlídku" u dětského lékaře
 • S docházkou do logopedie je třeba začít včas, tj. tehdy, kdy to Vaše dítě skutečně potřebuje a náprava řeči je snazší, než později odnaučovat špatně zafixovanou hlásku
 • Rodiče, pokud si nejste jisti, zda Vaše dítě potřebuje logopedickou péči, přijďte se s paní učitelkou poradit. Včasná logopedie je tím nejlepším řešením pro Vaše dítě

Nabízíme:

Ambulantní logopedie:                                                                                                    Logopedická práce s dětmi probíhá jedenkrát za čtrnáct dnů. Zájem zjišťujeme v průběhu září, přihlásit se můžete, je-li volné místo i během celého roku. Doporučení z SPC není nutné.

 

Logopedické třídy – Broučci a Sluníčka

Do logopedické třídy jsou přijímány děti se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení Speciálního pedagogického centra. Hlavním práce v logopedických třídách je kompenzace řečových vad tak, aby úroveň komunikace ve všech rovinách byla před vstupem dítěte do základní školy na patřičné úrovni.

Klady logopedických tříd:

 • V logopedické třídě je kapacita 14 dětí.
 • Ve třídě působí dvě speciální pedagožky – logopedky
 • Děti se denně účastní individuální logopedické péče.
 • U dětí se zaměřujeme na rozvoj řeči ve všech jazykových rovinách (vyvozování, fixace a automatizace hlásek, skladba vět, souvětí, souvislý mluvní projev, správné tvoření plurálu, rozvoj slovní zásoby,..)
 • Rozvíjíme zrakovou a sluchovou percepci.
 • Rozvíjíme fonematický sluch.
 • Zaměřujeme se na hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku
 • Rozvíjíme prostorovou orientaci, matematické představy
 • Posilujeme komunikační schopnosti, podporujeme mluvní apetit, správný mluvní vzor

 

Režim dne i činnosti respektují individuální potřeby a schopnosti každého dítěte.