Veverky

My jsme malé čiperky,
říkají nám VEVERKY.
Skáčeme a dovádíme,
ve školce se nenudíme.

Třídní učitelky:
Vetrová Radka, zást.ŘMŠ
Bc. Valčíková Michaela

Bc. Víchová Soňa, asist. pedagoga

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od tří do pěti let. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou kladeny zvýšené nároky nejen na hygienu a sebeobsluhu, ale zejména na činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky dětí, na rozvoj kamarádských vztahů.

Fotogalerie