Veverky

My jsme malé čiperky,
říkají nám VEVERKY.
Skáčeme a dovádíme,
ve školce se nenudíme.

Třídní učitelky:
Vetrová Radka, zást.ŘMŠ
Bc. Valčíková Michaela

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od tří do pěti let. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou kladeny zvýšené nároky nejen na hygienu a sebeobsluhu, ale zejména na činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky dětí, na rozvoj kamarádských vztahů.

Fotogalerie