Pejsci

My jsme Pejsci malí hraví,
ve školce se máme rádi.
Na zahradě dovádíme,
rádi o ni pečujeme.

Třídní učitelky:
Šmejkalová Irena
Bajanová Jana
Burdová Helena - asist. pedagog.

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od tří do šesti let. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou zvýšené nároky na hygienu, sebeobsluhu, činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky dětí, na rozvoj kamarádských vztahů. Předškolní dětí jsou vedeny k rozvoji znalostí, dovedností, jazykového projevu, grafomotoriky, k samostatnosti, k soustředění při plnění úkolů souvisejících s přípravou na vstup do základní školy. U dětí je rozvíjen vztah k přírodě a ke všemu živému kolem.

Fotogalerie