Motýlci

My jsme třída motýlků,
umíme vše za chvilku.
I když jsme jen malí žáčci,
přesto jsme už předškoláci.

 

Třídní učitelky:

Pernická Zdenka
Bc. Mlčáková Veronika

Předškolní třídu navštěvují děti ve věku pět až sedm let. Ve vzdělávacích činnostech jsou kladeny vyšší nároky na pozornost, soustředěnost, správnou komunikaci, grafomotoriku, samostatné plnění zadaných úkolů, které usnadní dětem přechod do základní školy. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotogalerie