Koťátka

Ať je teplo, nebo zima,
u KOŤÁTEK je vždy prima!

Třídní učitelky:
Vetyšková Alena
Labudková Zdenka

Smilková Anna

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od tří do šesti let. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou kladeny zvýšené nároky na hygienu a sebeobsluhu, na rozvoj pracovních, společenských a kulturní návyků, na rozvoj kamarádských vztahů. Předškolní dětí jsou vedeny k rozvoji znalostí a dovedností, jazykového projevu a grafomotoriky, k samostatnosti a soustředění při plnění úkolů souvisejících s přípravou na vstup do základní školy.

Fotogalerie