Berušky

Ať jsou venku hromy blesky,
u Berušek je vždy hezky.
Spoustu věcí objevíme,
hodně toho vyrobíme.
Zpíváme si každý den,
legrace si užijem.

Třídní učitelky:
Topičová Iva
Bc. Poláchová Petra

Dianová Marcela - asist.pedagoga

Věkově smíšená třída, kterou navštěvují děti od tří do pěti let. Ve vzdělávací nabídce třídy jsou zvýšené nároky nejen na hygienu a sebeobsluhu, ale zejména na činnosti zaměřené na pracovní, společenské a kulturní návyky dětí, na rozvoj kamarádských vztahů.

Fotogalerie