UPOZORNĚNÍ

v současné době nám nefunguje internetový odhlašovací systém obědů.

Pro odhlášení svých dětí zvolte jinou variantu ( telefon, email, sms).