UPOZORNĚNÍ

Dne 18.5.2020 bude zahájen provoz mateřské školy.

Po telefonické dohodě s třídními učitelkami a dle zájmu rodičů jsou děti k tomuto datu přihlášeny ke školnímu stravování.

Každou nepřítomnost (pozdější nástup) jsou rodiče povinni si obědy odhlásit.

Nadále platí zákaz vydávání obědů do jídlonosiče.

Vstupní kod pro přihlášení na webové stránky obdržíte první den nástupu dítěte.