Zahájení nového školního roku 2020/2021

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a na základě doporučení MŠMT jsou pro mateřské školky stanovena tato pravidla:

 • Mateřská škola zahajuje provoz školního roku 2020/21 v plném rozsahu dne 1. 9. 2020 v souladu se školskými právními předpisy
 • Mateřská škola nebude od rodičů požadovat prohlášení o bezinfekčnosti
 • Rodiče vstupují do budovy s rouškou, zdržují se v šatně pouze na dobu nezbytně nutnou.
 • Děti jsou ve školce i v šatně bez roušek.
 • V případě mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření.
 • Rodiče stávajících dětí žádáme, aby se v šatnách nezdržovali, s dětmi se rozloučili a předali je učitelkám ve třídách. Dětem zůstávají jejich původní značky.
 • Pro rodiče nových dětí doporučujeme příchod 7,30 – 8,30 hod , aby učitelky měly čas si děti převzít.
 • Při zjištění příznaků u dítěte při příchodu do školky – zvýšená teplota nad 37 st., příznaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, bolest hlavy, bolest v krku, průjem apod. – nebude dítě přijato k docházce.
 • Příznaky zjištěné během dne – dítěti bude poskytnuta rouška, bude izolováno od ostatních dětí a současně bude informován zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně vyzvedne ze školky.
 • V těchto případech bude zákonný zástupce informovat telefonicky lékaře svého dítěte, s kterým projedná další postup.
 • Zákonný zástupce informuje MŠ, pokud dojde k výskytu Covid – 19, o dalším postupu rozhoduje KHS – karanténa, uzavření školky
 • Na základě doporučení prosíme omezit pohyb tzv. třetích osob po budově MŠ.
 • Důležité informace budou vždy vyvěšeny na hlavní nástěnce, nástěnkách v šatně nebo u tříd, na www.stránkách

Vážení rodiče, přeji Vám i dětem bezproblémový vstup do nového školného roku. Doufám, že společně zvládneme tuto složitou situaci vzájemnou důvěrou a porozuměním. Září bude asi pro všechny těžké. Pokud ale všichni společně vytvoříme pro děti bezpečné a příjemné prostředí, budeme společně komunikovat, tak věřím tomu, že to společně zvládneme! Těšíme se na vás a věříme, že následující školní rok bude o poznání klidnější, než byl ten minulý.

     Jarmila Děrkasová, řed. MŠ