Informace o prázdninovém provozu

Informace o prázdninovém provozu pro rodiče dětí, kteří budou podávat žádost na jinou MŠ ve Valašském Meziříčí

  • Mateřská škola Seifertova bude z důvodu velké rekonstrukce v červenci a srpnu zavřená!
  • Žádost na prázdninový provoz najdete na webových stránkách nebo si ji můžete vyzvednout v MŠ - od května 2021
  • Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte učitelce do středy 26.5.2021 k potvrzení.
  • Potvrzenou žádost od ředitelky MŠ Vám učitelky předají v pátek 28.5.2021.
  • Žádost na prázdninový provoz si podáváte sami !!!!
  • Žádost podávejte včas, pouze v termínu od 1.6. – 3.6.2021 osobně (bližší informace na stránkách dané MŠ)
  • Školné i stravné se hradí na místě (hned !!!).

Rozpis prázdninového provozu v Mateřských školách ve Valašské Meziříčí je vyvěšený na dveřích u vchodu do MŠ.

Předem děkuji Jarmila Děrkasová, řed. MŠ

          

I