Informace k nástupu do MŠ

 • Příchod do MŠ:                    6:30 - 8:00 hod.
  (při pozdějším příchodu nebudou děti do MŠ přijaty)
 • Vyzvedávání po obědě:    12:00 -12:15 hod.
 • Vyzvedávání odpoledne:  14:30 -16:00 hod.
  (u malé branky, při nepříznivém počasí u hlavních dveří, zvoňte na třídu)
 • V průběhu dne bude areál MŠ uzavřen.
 • Při nástupu je nutné odevzdat vyplněné "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (viz. dokumenty ke stažení).
 • Přijímáme jen zdravé děti (bez kašle, rýmy), děti s alergií musí doložit potvrzení od lékaře.

 

Co děti potřebují:

 • podepsaný batoh na věci a oblečení, který budou nosit každý den domů 
 • sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, sportovní obuv, pokrývku hlavy (děti budou trávit většinu času na školní zahradě)
 • podepsanou láhev na pití (malou plastovou, kterou denně přinesete prázdnou a čistou)
 • jednu čistou roušku v uzaviratelném sáčku, kterou použijeme v případě podezření na infekční onemocnění
 • oblečení do třídy
 • pyžamo 
 • NEDÁVEJTE DĚTEM PLYŠÁKY A JINÉ HRAČKY !!!

 

DALŠÍ INFORMACE VIZ. "DŮLEŽITÉ INFORMACE"